BRUSSEL -- In het dossier-Keyware werden, in de pers en door beleggers onder elkaar, al heel wat partijen met de vinger gewezen. Wie zijn de belangrijkste hoofdrolspelers, en wat is hun aandeel in de zaak?

  • Om te beginnen zijn er de directieleden en bestuurders van Keyware zelf, van wie sommigen al maandenlang op de hoogte moeten geweest zijn van de dagvaardingen van de RSZ en de dreiging van een faillissement. De CBF liet er vrijdag geen twijfel over bestaan dat dit belangrijke feiten zijn die het management in een communiqué had moeten melden. Dat de directie naar eigen zeggen pas na vijf dagen werd ingelicht over de faillietverklaring, verandert daar niets aan.
  • Ook de curator werd door sommige commentatoren op de korrel genomen omdat hij sinds de faillietverklaring het bedrijf feitelijk leidde, en dus ook de beursautoriteiten had moeten inlichten. Maar van een curator wordt nu eenmaal niet verwacht dat hij weet of een failliet bedrijf op de beurs staat. Ook de CBF vindt het niet ernstig dat de curator de zwarte piet toegespeeld krijgt. ,,De curator is in deze zaak slechts een ontvanger van het dossier, hem treft geen schuld. Voor de bestuurders ligt dat anders'', luidt het. Overigens verklaarde de curator dat hij de advocaat van Keyware al de dag na het faillissement heeft verwittigd.
  • Een partij die in de golf van kritiek nog buiten schot bleef, is de commissaris-revisor van Keyware (Paul Pauwels van het auditkantoor BDO). De CBF neemt het hem kwalijk dat hij in augustus kwartaalcijfers van het bedrijf goedkeurde waarin geen melding werd gemaakt van het juridische geschil met de RSZ.
  • Ook de CBF zelf werd door sommigen een gebrek aan actie verweten. De Commissie reageert verontwaardigd. ,,Het is niet omdat men niets ziet, dat we niets doen'', aldus voorzitter Wymeersch. De CBF wijst er ook op dat ze alleen controle ,,a posteriori'' uitoefent op de informatieverstrekking door bedrijven, en dus niet preventief kon optreden.
  • De Brusselse beurs, Euronext Brussel , is sinds halfweg dit jaar niet meer bevoegd voor het beurstoezicht en kan dus weinig verweten worden. Euronext ,,erfde'' het aandeel Keyware trouwens van Nasdaq Europe, de beurs voor groeiaandelen die zichzelf aan het opdoeken is. Overigens heeft de Brusselse beurs wel de bevoegdheid om een aandeel van de koerslijst te schrappen, wat wellicht zal gebeuren als het faillissement bevestigd wordt.
  • Er kunnen wel vragen gesteld worden bij de controle die de marktautoriteit van Nasdaq Europe uitoefende toen Keyware daar nog noteerde. Keyware verhuisde pas op 3 september naar Euronext, zodat Nasdaq Europe bevoegd was in een groot deel van de ,,verdachte periode'' (sinds 11 juni).