De Franse nationale bank steunt de oproep om de invoering van de 35-urige werkweek minder zwaar te maken voor de bedrijven. Die 35-urige werkweek wordt opgelegd door de regering.

In een commentaarstuk van zijn economisch rapport dat maandag verscheen, waarschuwt de Franse nationale bank voor groeiende problemen bij de aanwerving van personeel. De bank zegt dat het essentieel is dat het systeem van de 35-urige werkweek soepel is in de voorwaarden voor overwerk.

Dat is ook de mening van Claude Trichet, de gouverneur van de Franse nationale bank, die een oproep doet voor grotere flexibiliteit om de economische groei en de creatie van banen te ondersteunen.

Zijn commentaar stemt overeen met de oproep die de minister van Financiën, Laurent Fabius, vorige week deed. Laurent Fabius schreef in een krantenartikel dat de regering ervoor moest zorgen dat alle bedrijven, en vooral kleine en middelgrote, niet belemmerd werden om de productie te verhogen wegens problemen met de aanwerving en opleiding van personeel.

De Franse nationale bank verkondigt zijn standpunt een week na een herschikking in de regering. De minister van Arbeid, Martine Aubry, verliet de regering en werd vervangen door Elisabeth Guigou, die tot dan minister van Justitie was. Martine Aubry voerde de 35-urige werkweek in en weigerde te luisteren naar de klachten dat de betaling van overuren problemen met zich zou brengen voor kleine en middelgrote bedrijven.

De komst van een nieuwe minister van Arbeid kan de dialoog verbeteren met de Franse vereniging van werkgevers Medef. Die wil dat het overgangsregime voor overwerk met ten minste twee jaar wordt verlengd. Laurent Fabius maakte vorige week duidelijk dat hij bereid was dat te overwegen.

Volgens de overgangsregeling moeten bedrijven met meer dan 20 personeelsleden tot het eind van het jaar slechts tien procent meer betalen voor overuren. Nadien stijgt de premie tot 25 procent.

Dit jaar bedraagt de gemiddelde werkweek iets meer dan 40 uur. Maar werknemers van bedrijven waar de 35-urige werkweek geldt, mogen jaarlijks maximaal 130 overuren presteren.

Bedrijven met minder dan twintig werknemers moeten de verkorte werkweek volgend jaar invoeren en moeten om te beginnen 10 procent meer betalen voor overuren.

De Franse nationale bank maakt zich zorgen over de impact van de 35-urige werkweek op het tekort aan geschoolde werknemers. Dat tekort groeit nog, ondanks een relatief hoge werkloosheidsgraad van 9,6 procent van de arbeidsbevolking.

In juli voerde Insee, het officiële Franse instituut voor de statistiek, een enquête uit waaruit bleek dat 51 procent van de bedrijven moeilijkheden had bij de aanwerving van personeel. Dat was 12 maanden eerder slechts 29 procent.

,,Die spanningen op de arbeidsmarkt zijn abnormaal voor ons niveau van werkloosheid en houden risico's in, niet enkel voor het dynamisme van onze economische groei, maar ook voor de trend van de loonkosten'', stond in het commentaarstuk van de nationale bank te lezen. ,,Dat is de reden waarom de nationale bank stelt dat het regime van overuren zo soepel mogelijk moet worden toegepast.''

© The Financial Times