BRUSSEL -- De Belgische economische groei verzwakt. Dat kan worden afgeleid uit de evolutie van de afgevlakte conjunctuurindicator van de Nationale Bank die in september voor de derde opeenvolgende maand vertraagde. Bovendien waarschuwt de Nationale Bank, die de indicator berekent, dat de situatie deze en volgende maand verder zal achteruitgaan. In de rest van Europa wordt in die evolutie een voorafspiegeling gezien van een algemene groeivertraging in de Unie.

De daling van de indicator is het gevolg van de evolutie in elk van de drie sectoren die voor de berekening ervan worden gebruikt: de verwerkende nijverheid, de bouw en de handel. Het is van einde 1998 geleden dat de drie bedrijfstakken samen in het rood stonden.

In augustus was de afgevlakte indicator voor de handel nog licht gestegen, maar de Nationale Bank voorspelde toen al dat ook die sector in september zou verzwakken. Economisten vinden echter vooral de evolutie in de verwerkende industrie verontrustend. De achteruitgang is daar een stuk scherper dan in de andere sectoren.

Ook in het buitenland wordt met argusogen naar de evolutie van de Belgische verwerkende industrie gekeken. Ons land produceert zeer veel onderdelen voor andere bedrijfstakken. Omdat België twee derde daarvan uitvoert naar andere landen van de Europese Unie wordt ons land beschouwd als een barometer voor het klimaat in de hele Unie.

Uit de evolutie van de Belgische conjunctuurindicator kan worden afgeleid dat de sterk gestegen olieprijzen in september hun tol begonnen te eisen, net als de evolutie van de euro die dit jaar al 17 procent moest inleveren tegenover de dollar en zo de prijs van basismaterialen die van buiten de eurozone komen omhoog heeft gejaagd.

Parallel daarmee vertraagde de vraag omdat de hogere olieprijzen de gezinsbudgetten zwaar belasten. De beslissing van de Europese Centrale Bank om de rente andermaal op te trekken -- de zevende verhoging sinds november vorig jaar -- vermindert de vraag naar krediet. Ook langs die kant wordt het verbruik dus afgeremd.

Bovendien verwachten analisten dat de ECB de rente voor het einde van het jaar nog eens zal optrekken -- tot minstens 5 procent -- om de inflatie onder controle te houden. In september stegen de prijzen met 2,8 procent op jaarbasis, 0,8 punt meer dan de doelstelling van de ECB.

De derde vertraging op rij van de Belgische economie komt nochtans niet onverwacht. De Nationale Bank had ze voorspeld en voegde er einde september al aan toe dat de economische activiteit, die tijdens de eerste maanden van dit jaar bijzonder krachtig was gestegen, naar een evenwichtiger groeipad evolueert.

De afgevlakte conjunctuurcurve van de Nationale Bank wordt afgeleid uit de gewone (niet-afgevlakte) maandelijkse conjunctuurbarometer. Die gewone barometer is in augustus nog krachtig opgeveerd, na een licht herstel in juli en een forse terugval in juni. Die terugval volgde dan weer op een historische recordhoogte die in mei was bereikt. Maar in september dook de barometer onder het peil van juli.

Volgens analisten is er evenwel weinig reden tot ongerustheid. De bezettingsgraad van het productievermogen van de economie kwam tijdens het derde kwartaal uit op 84,3 procent. Dat is ongeveer evenveel als tijdens het tweede kwartaal en maar licht onder het historisch maximum (84,6 procent) dat tijdens de eerste drie maanden van het jaar werd gehaald.