ZUIDERTERRAS. De heldendaden van Heracles


Is het getal 20 belangrijker dan het getal 80? Waarom viert het Waalse Parlement met een redelijk uitgebreid programma zijn twintigjarig bestaan, terwijl Duitstalig België de tachtigste verjaardag van de aanhechting van de Oostkantons bij België -- een omgekeerde Anschluss -- liever aan zich laat voorbijgaan?

Vooraf moet de gebruikelijke terminologie over het oosten van België worden uitgeklaard. Er bestaat een hemelsbreed verschil tussen de begrippen ,,Oostkantons'' en ,,Duitstalig België ...

Niet te missen