,,Vlamingen zijn Belgen en Belgen zijn Vlamingen''

REEKS. Unionistisch federalisme bestaat, stelt Leuvense hoogleraar Jaak Billiet vast (1)


Vlamingen voelen Vlaams. Brusselaars en Walen zijn Belg. Het is een van de opvallende verschilpunten tussen Vlamingen en Franstaligen die uit het Europees waardeonderzoek naarvoren komt. De Leuvense socioloog Jaak Billiet, die mee dit deel van het onderzoek uitvoerde, waarschuwt voor overtrokken conclusies. ,,Vlamingen voelen zich niet minder Belg naarmate ze meer Vlaming zijn.''

Een van de onderzoeksdomeinen uit het Europees waardeonderzoek (EVS) (DS 24 oktober) betreft de ,,sociale identiteiten'' in België. Ieder individu behoort tot een aantal groeperingen waarmee ...

Niet te missen