Onthaalmoeder kan verzekerd zijn


BRUSSEL -- De meeste onthaalmoeders hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Daarmee zijn zij verzekerd voor schade aan derden. Met andere woorden, aan de kleuters die zij onder hun hoede hebben. Wanneer hen zelf iets overkomt, staan zij vaak in de kou. Het kan nochtans anders.

Onthaalmoeders hebben nog altijd geen arbeidscontract. Kind & Gezin ijvert daar al jaren voor, maar zolang dat niet zo is, blijven onthaalmoeders met een onbeschermd statuut zitten. Wie zonder contract ...

Niet te missen