Pijnlijke gesprekken die moeten worden gevoerd


ANTWERPEN -- Het plan van Freddy Willockx (SP) om een dialoog op gang te brengen over verzoening, werd door de ,,Vrienden van het Vredescentrum'' op gemengde gevoelens onthaald. Maar, concludeerde voorzitter Bob Cools, het bewijs is geleverd dat over dit moeilijke thema een gesprek mogelijk is.

Lionel Vandenberghe, de voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, duidde de excuses voor het oorlogsverleden van de IJzerbedevaarten. Hij wees erop dat door de Vlaamse Beweging al meermaals was aangedrongen ...

Niet te missen