BRUSSEL -- De Voorzorgskas voor Geneesheren, Tandartsen en Apothekers (VKG) heeft als eerste niet-financiële instelling in het land een beleggingsfonds gelanceerd. Het fonds richt zich tot alle beroepen uit de gezondheidssector. Op die manier kunnen zij rechtstreeks, of in groep, een extralegaal pensioen (tweede pijler) opbouwen.

Verpleegkundigen, kinesisten, diëtisten en andere paramedici kunnen voortaan deelnemen aan de grootste pensioenkas van het land die daarvoor een heel nieuw dienstenplatform heeft opgericht. Zij vertegenwoordigen een potentieel van meer dan 100.000 extra-leden.

Amonis, zo heet het nieuwe platform, moet het aanvullend pensioen in de gezondheidssector binnen ieders bereik brengen, zegt directievoorzitter Karel Stroobants. Amonis bestaat uit een coöperatieve vennootschap, een onderlinge verzekeringsvereniging (Amonis Life) en een beleggingsfonds (Amonis bevek).

Concreet krijgen verpleegkundigen, kinesisten... dank zij Amonis -- de naam refereert aan Amon, de Egyptische god van de scheppende krachten en van het lange leven, en aan het Latijnse Munire (beschermen) en Munerare (schenken) -- de mogelijkheid om een pensioenkapitaal op te bouwen via hun beroepsvereniging. Als die tenminste bereid is aan het initiatief mee te werken. Voor Vikin, de beroepsvereniging van kinesisten in dit land, is dat al een uitgemaakte zaak.

Inhoudelijk is de bevek een afspiegeling van de beleggingsportefeuille van de VKG, met negen compartimenten die in verschillende segmenten (obligaties, grote of kleine aandelen, groei- of waarde-aandelen...) beleggen.

Met een beheerd vermogen van 500 miljoen euro (20 miljard frank) en meer dan 16.000 leden, is de VKG één van de grootste pensioenfondsen van ons land. Einde vorig jaar schatte de VKG haar marktaandeel op bijna 48 procent, tegenover 40 procent in 1995.

Vorig jaar haalde de kas met een negatieve return van 2,13 procent een relatief zwak beleggingsresultaat. Dat is slechter dan de -0,1 procent die het ,,gemiddelde'' Belgische pensioenfonds optekende. Maar op middellange termijn bleef de VKG met kop en schouders boven de concurrentie uitsteken.

Van begin 1995 tot einde vorig jaar kwam het gemiddelde jaarrendement uit op 16 procent, tegenover gemiddeld 12,5 procent voor de fondsen die zijn aangesloten bij de belangenvereniging BVPF. De VKG doet daarvoor een beroep op externe, vaak internationale, vermogensbeheerders.

De knowhow waarmee de VKG die positie heeft uitgebouwd, is vanaf nu ook beschikbaar voor andere (para)medische beroepen. Net als haar kapitaal bracht de Voorzorgskas die in bij Amonis. De VKG blijft wel de belangen van haar leden behartigen.