©epa
BRUSSEL -- De sociaal bemiddelaar die sinds zondagavond aan de slag is bij Sabena, probeert alle partijen te overtuigen een referendum te organiseren. Alle personeelsleden van Sabena zullen dan stemmen over het businessplan van gedelegeerd bestuurder Christoph Müller. De uitslag moet bekend zijn voor 3 oktober, wanneer de aandeelhouders van Sabena met het beloofde geld over de brug moeten komen.

Zondagnamiddag heeft Müller zijn aandeelhouders op de hoogte gebracht van de mislukking van het overleg met de vakbonden. Daarna verzamelde hij de sociale partners om hen mee te delen dat hij zijn plan desnoods zonder akkoord zou doorvoeren.

Tot Müllers verrassing bleek toen een heel nieuw spoor open te liggen: een sociaal bemiddelaar met in zijn aktentas een referendum. Over alle overlegprocedures en vakbonden heen zou het volledige plan van Müller aan elk individueel personeelslid van Sabena voorgelegd worden. ,,Tot in de afdelingen in Afrika toe'', zegt Etienne Delattre, adviseur op het kabinet van de minister van werkgelegenheid, Laurette Onkelinx. Zij benoemde zondagavond Roger Vanden Heyle als sociaal bemiddelaar.

Elk personeelslid, lid of niet van een vakbond, wordt voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst. Aanvaard je het strategisch plan zoals Müller het opstelde, of niet? ,,Zoniet is het de woestijn'', zei Delattre.

Voor diezelfde keuze staan ook de vakbonden in hun gesprek met de bemiddelaar. Aanvaarden we dat over onze hoofden heen het personeel geraadpleegd wordt? ,,Als bemiddelaar is het onze taak de partijen te helpen en eventueel hun gezicht te redden, dankzij onze goede wil en de steun van de minister'', zei Delattre.

Voordeel voor de bonden is dat ze niet zelf al hun sociale eisen overboord moeten gooien en de verantwoordelijkheid kunnen doorschuiven.

De piloten, die gisteravond een afspraak hadden met bemiddelaar, zullen, bij een meerderheidsstem van het personeel in het referendum voor het plan-Müller, niet anders kunnen dan inbinden. Ook dat zal hoe dan ook pijn doen.

Müller krijgt wat hij vraagt: een goedkeuring voor eind september van zijn businessplan. Of een afkeuring.

Het businessplan is echter niet langer voldoende voor Sabena. In welke mate kan dit dan een structurele oplossing zijn? ,,Eenmaal het businessplan aanvaard, kunnen we, gezien de overmachtssituatie die ontstond sinds 11 september, kijken welke extra maatregelen we wel kunnen steunen vanuit de regering'', zei Delattre.

Nú al extra geld op tafel leggen is uitgesloten, bevestigde het kabinet-Onkelinx vroegere uitspraken van premier Guy Verhofstadt en minister Rik Daems. ,,Ook niet voor sociale begeleiding.''

Gisteravond kwam het paritair comité van Sabena samen om te bekijken of iedereen akkoord gaat met het referendum.