De Brusselse privé-bank Puilaetco heeft in 2000 een sterke groei gekend. De courante nettowinst steeg van 20,8 naar 28,75 miljoen euro (1,16 miljard frank) en de geconsolideerde nettowinst nam met 44 % toe tot 30,16 miljoen euro (1,22 miljard frank).

De netto bankopbrengsten gingen 37 % oimhoog, tot 80,87 miljoen euro (3,26 miljard frank).

Puilaetco behield een stevige financiële structuur. Het eigen vermogen van 43,95 miljoen euro (1,77 miljard frank) beloopt 7,56 % van het balanstotaal, tegenover 8,03 % eind 1999. De geconsolideerde CAD-ratio bedroeg 24,34 %. Door het zwakke beursklimaat liggen de resultaten van 2001 achter op die van vorig jaar, aldus een mededeling.