BRUSSEL -- De groei van de wereldhandel en -productie in 2000 was de sterkste in meer dan een decennium. Alle regio's profiteerden van de florerende wereldeconomie. Dat blijkt uit het jaarrapport 2001 van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dat woensdag is voorgesteld.

De expansie van de handel in goederen in 2000 kan zich meten met de beste groeicijfers van de afgelopen vijftig jaar. De vertraging van de economische groei die in het vierde kwartaal van 2000 is ingezet, werpt echter een schaduw op de handelsvooruitzichten voor 2001.

Het 150 pagina's tellende rapport geeft een overzicht van de ontwikkeling van de internationale handel en de activiteiten van de WTO, zoals de onderhandelingen over landbouw en diensten, de steun aan de minst ontwikkelde landen en de aspecten die voortkwamen uit de beruchte WTO-conferentie van Seattle, waar de anti-globaliseringsbeweging amok maakte.

Alle regio's rapporteerden een fikse handelsgroei. De export en import van de ontwikkelingslanden klom meer dan 20 %. Dat bracht hun aandeel in de wereldhandel op het hoogste peil van de laatste 50 jaar. Onder andere het economisch herstel in Latijns-Amerika en Oost-Azië, de scherpe stijging van de olieprijzen en de sterke importvraag in de ontwikkelde landen droegen daartoe bij.

De waarde van de wereldhandel in goederen steeg met 12,5 % in 2000, tweemaal het gemiddelde van het afgelopen decennium, tot 6,2 biljoen dollar (279.000 miljard frank). De wereldhandel in diensten groeide met 5 % tot 1,4 biljoen dollar (63.000 miljard frank), de snelste groei sinds 1997.

2000 bracht niet enkel een uitzonderlijk hoge groei van de globale handel (12 %) en productie (4 %), maar ook een uitzonderlijk groot overwicht van handelsgroei over productiegroei.

De prijzen van alle internationaal verhandelde goederen bleven nagenoeg ongewijzigd tegenover het vorige jaar, omdat de scherp hogere prijzen voor olie gecompenseerd werden door de daling van de prijs van productiegoederen. In 2000 daalden de prijzen van goederen voor het vijfde opeenvolgende jaar.

De reële olieprijs bereikte zijn hoogste peil sinds 1985. Het aandeel van olieproducten in de wereldhandel wordt geschat op ruim 10 %, ongeveer het niveau van 1990.

Eind 2000 kwam de wereldeconomie echter duidelijk terug van het groeipad. Dat werpt een schaduw over de wereldhandel in 2001, zegt de WTO. De groei van de goederenhandel zou vertragen tot 7 %.