BRUSSEL -- Het personeel van Fortis dat aangesloten is bij de socialistische centrales BBTK en ACOD, heeft woensdag een stakingsaanzegging ingediend. Die loopt af op 7 juni. De christelijke bediendenvakbond LBC beslist volgende week of ze gaat mee staken.

De vakbonden zetten in een mededeling vier eisen aan de directie op een rijtje. Eerst en vooral de ,,strikte toepassing van het arbeidsreglement'', vooral inzake badging en de arbeidsorganisatie. Voorts dat de lopende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur verlengd worden, dat de productiviteitsdoelstellingen voor een jaar worden opgeschort, en ten slotte de bevriezing van het Fortius-project.

Het Fortius-plan voorziet dat klanten het moeten stellen met twee loketten voor de gewone bankdiensten. Gespecialiseerde diensten zullen worden behandeld in het bureau van een medewerker.

,,In de eerste plaats moet de klant worden bediend, en moet het personeel van de banken niet onder druk worden gezet'', onderstreept Robert Wittebrouck, algemeen secretaris van het BBTK. Hij vreest voor lange wachtrijen voor de loketten.

De vakbonden wachten ook nog op meer duidelijkheid van de directie over de werkgelegenheid in de kantoren en de uitbreiding van het netwerk van zelfstandige kantoren. Als de antwoorden niet voldoen, kan de stakingsaanzegging met die twee punten worden uitgebreid.