BRUSSEL -- De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België (NBB) is in april verder gedaald onder invloed van de vertragende economie in de VS en de buurlanden. Uit een voorlopige raming van de NBB blijkt ook dat de groei van de Belgische economie in het eerste trimester is afgezwakt van 3,1 tot 2,4 %.

De geleidelijke groeivertraging die een jaar geleden begon, heeft zich -- zoals verwacht -- in het begin van dit jaar doorgezet. De NBB spreekt in een mededeling over een terugkeer naar de ,,trendmatige'' economische groei. Tegenover het vierde trimester van 2000 verzwakte de groei eveneens, tot 0,5 %. Eind 2000 was er nog een trimestriële groei van 1,2 %.

De groei op jaarbasis is nu op het laagste peil beland sinds het tweede trimester van 1999, toen ze 1,2 % bedroeg. Op kwartaalbasis ligt de groei het laagst sinds het tweede trimester van vorig jaar.

Het Planbureau voorspelde vorige week nog dat de Belgische economie met 2,8 % zal groeien. Om dat cijfer te halen, zal een herstel in de tweede jaarhelft nodig zijn.

In het huidige trimester lijkt er voorlopig geen beterschap te verwachten. Dat blijkt uit de verdere daling in april van de conjunctuurbarometer -- die het vertrouwen meet van 4.500 ondernemingen. De bruto-indicator zakte van -9,2 naar -11,6 punten en bleef daarmee voor de derde opeenvolgende maand negatief. Voor een gelijkaardige score moeten we teruggaan tot eind 1998.

De verslechtering is alweer grotendeels toe te schrijven aan de slechte vooruitzichten in de verwerkende nijverheid (-15,9). De bouwsector tekende een lichte verbetering op (van -1,9 naar -0,6). Volgens economisten tonen de cijfers aan dat ons land -- met Duitsland als ,,doorgeefluik'' -- besmet wordt door de groeivertraging in de VS. Edward Roosens van KBC verwacht dat de conjunctuurbarometer nog tot het einde van de zomer negatief zal blijven, maar denkt wel dat we ongeveer op de bodem van de economische cyclus zitten.