Stella Artois, Interbrew
©pb
LONDEN/BRUSSEL (bloomberg, belga) -- Het aandeel Interbrew klom gisteren ruim 5 procent hoger nadat het Britse Hooggerechtshof woensdagavond het verbod van de Britse regering op de overname van Bass door Interbrew ongedaan maakte. De Belgische brouwerijgroep hoopt dit jaar nog de overname van Bass volledig rond te hebben.

,,Deze uitspraak opent de mogelijkheid op een gesprek, zodat een voor iedereen aanvaardbare oplossing kan bereikt worden'', reageerde Patrick Verelst, verantwoordelijke bij Interbrew voor de relaties met de beleggers.

,,Interbrew kan nu gaan praten met de Britse Competition Commission, iets waar we totnogtoe niet de kans voor kregen. Wij zijn op zoek naar een pragmatische oplossing''.

De zaak is inderdaad nog niet van de baan, de Britse rechter heeft zich niet uitgesproken over de grond van de zaak, namelijk of door de overname van Bass Interbrew al of niet te dominant wordt op de Britse biermarkt.

Hij oordeelt enkel dat de Competition Commission, die begin dit jaar het verbod op overname oplegde, de Belgische brouwerijgroep de kans had moeten geven om haar argumenten naar voren te brengen.

,,Het is nu belangrijk dat we de zaak zo snel als mogelijk definitief kunnen regelen, voor het einde van het jaar'', zei woordvoerder Corneel Maes. In welke richting een oplossing wordt gezocht, kon of wilde hij niet zeggen.

Het is overigens de eerste keer dat het Hooggerechtshof een beslissing van de Britse concurrentieautoriteiten verwerpt. Het is nog onduidelijk of de Britse regering in beroep zal gaan tegen dit arrest.

Momenteel ligt een vonnis van 40 bladzijden voor, vandaag zal de Britse rechter zijn beslissing toelichten. De kern van zijn oordeel, met name de verbreking van de Britse beslissing, is alleszins al bekend. Dan zal de rechter ook bepalen wie de kosten moet dragen van deze rechtszaak.

Interbrew nam bijna een jaar geleden Bass over voor 2,3 miljard pond, zo'n 150 miljard frank.

Kort voordien had Interbrew al Whitbread overgenomen, waardoor het een marktaandeel van 32 procent verwierf op de Britse markt.

De verplichting van de Britse overheid begin dit jaar om Bass in zijn geheel aan één door de Britse overheid goedgekeurde koper te verkopen, was een ferme streep door de rekening.

Interbrew nam daarop een eenmalige buitengewone provisie van 48,3 miljard frank ten laste van het boekjaar 2000, waardoor een verlies van 36,7 miljard frank werd geleden. Tegelijk ging Interbrew bij het Engelse Hooggerechtshof in beroep tegen het verbod.