BRUSSEL -- De Belgisch-Nederlandse financiëledienstengroep Fortis presteerde met een winstgroei van 86 procent in het eerste kwartaal beter dan verwacht. Maar voorzitter Maurice Lippens moet toegeven dat die winstgroei niet kan worden volgehouden voor het volledige boekjaar. Hij ziet de winst per aandeel in 2000 12 tot 15 procent hoger uitvallen dan vorig jaar.

De nettowinst van Fortis in het eerste kwartaal kwam uit op 851 miljoen euro (34,3 miljard frank), 86 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Na correctie voor overnemingen en valutaverschillen, blijft er een winstgroei van 78 procent.

Fortis erkent dat de winstsprong voor een belangrijk stuk te danken is aan uitzonderlijke factoren, zoals de realisatie van meerwaarden, winsten op de verkoop van een deel van de effectenporteuille en uit venture kapitaal-operaties. Het renteresultaat van de bankdivisie liep met 1 procent terug, maar de commissie-inkomsten klommen met 21 procent.

Op de aandeelhoudersvergadering gisteren in Brussel waarschuwde co-voorzitter Maurice Lippens dat de uitzonderlijke prestatie in het eerste kwartaal niet kan worden doorgetrokken voor het volledige boekjaar, omdat Fortis in de drie volgende kwartalen wellicht minder meerwaarden zal kunnen realiseren.

Hij gaat ervan uit dat Fortis dit jaar een winstgroei van 20 procent verwezenlijkt, wat de langetermijndoelstelling van de groep overtreft. De winstgroei per aandeel zal wellicht uitkomen tussen 12 tot 15 procent.

Lippens herhaalde tegenover de aandeelhoudersvergadering dat hij zich wil terugtrekken uit het dagelijks beleid van Fortis, net als de Nederlandse co-voorzitter Hans Bartelds. Fortis is op zoek naar een afgevaardigd bestuurder. Maurice Lippens hoopt dat de benoeming van de nieuwe Fortis-topman nog voor de zomervakantie rond is, zo niet vlak nadien. Naar verluidt zoekt Fortis de opvolger van Lippens en Bartelds buiten de groep en niet noodzakelijk in de financiële sector.

Op de vraag van een aandeelhouder gaf Lippens toe dat het naast elkaar bestaan van een aandeel Fortis België en Fortis Nederland moeilijk houdbaar wordt als de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs fuseren tot Euronext. Fortis moet de komende maanden of het komende jaar komen tot één aandeel. Dat betekent ook één moedermaatschappij, met één domicilie. Dat kan België zijn, Nederland of een ander land. Hij onderstreepte echter dat Fortis het dossier wel bestudeert, maar dat er momenteel in dat verband geen enkel concreet plan bestaat. Eerst moet er meer duidelijkheid zijn over de wijze waarop Euronext zal functioneren en welke regels er gelden voor de bedrijven die noteren op die fusiebeurs.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in