Om China gunstige handelsvoorwaarden toe te kennen

Clinton en Republikeinen slaan handen in elkaar

BRUSSEL -- De strijd voor en tegen goedkeuring van het handelsakkoord met China was bikkelhard. Tot op het laatste ogenblik poogde Bill Clinton weifelaars over de streep te trekken. De Democratische president smeedde een vreemd bondgenootschap met de conservatieve Republikeinse leiders, tegen een meerderheid van zijn eigen partijgenoten in. Bij het ter perse gaan meenden de voorstanders eindelijk genoeg stemmen te hebben.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen