Verhofstadt laat nog niet in zijn kaarten kijken

Naar minder btw op product met ecolabel

GENT -- Als de term duurzame ontwikkeling valt, pijnigen velen zich de hersenen om te weten wat precies wordt bedoeld. Misschien wordt het beeld scherper als duurzaam leven en consumeren voelbaar wordt in de portemonnee.

Het Ecolabelcomité van de overheid suggereert in een brief aan de minister van Leefmilieu, Magda Aelvoet, een drastische btw-verlaging op milieuvriendelijke producten. Op producten met een Europees ...

Niet te missen