Verhofstadt laat nog niet in zijn kaarten kijken

Naar minder btw op product met ecolabel

GENT -- Als de term duurzame ontwikkeling valt, pijnigen velen zich de hersenen om te weten wat precies wordt bedoeld. Misschien wordt het beeld scherper als duurzaam leven en consumeren voelbaar wordt in de portemonnee.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen