Mieke Vogels:,,Haven kent nu haar grenzen''

BRUSSEL -- ,,De beslissing over Doel heeft de Antwerpse havenautoriteiten geleerd dat ze niet meer alles krijgen wat ze vragen'', zegt Agalev-minister Mieke Vogels.

,,Ook het wanbeleid in de haven komt nu ter sprake. Want in de haven liggen kilometers ongebruikte kade, het Doeldok is leeg. Op het ogenblik dat iedereen klaagt over ...

Niet te missen