De Commissie voor het Bank- en Financiewezen waarschuwt voor de activiteiten van de vennootschap Millennium Financial Ltd., die gevestigd is in Uruguay (Montevideo Free Trade Zone, Suite 005, bldg. Costa III, Montevideo), en van de vennootschap naar Duits recht Rheinisch Westfälische Grundbesitz (RWG, met maatschappelijke zetel in de Füllenbachstrasse 8 in Düsseldorf).

Millennium Financial Ltd. zou aan het Belgische publiek beleggingsdiensten aanbieden, maar beschikt niet over de vereiste toelating daartoe. En RWG biedt haar aandelen te koop aan het Belgische publiek, terwijl de CBF voor deze uitgifte geen prospectus heeft goedgekeurd.

Wie meer informatie wil over de regelmatigheid van financiële verrichtingen die worden aangeboden, kan terecht in de rubriek ,,Spaardersinfo'' op de website van de CBF, of kan telefonisch contact opnemen met de cel perimetercontrole (02-535.59.10).

  • peri@cbf.be