Twee treinstellen worden schoongemaakt
©pvb

BRUSSEL -- De prijs van een treinbiljet stijgt maar in de mate dat de NMBS de Belgische treinen stipter laat rijden. Daarover zijn de minister van Mobiliteit, Isabelle Durant, en de Belgische Spoorwegen het eens geworden. Deze week moet de federale regering ook uitmaken hoeveel geld ze overheeft voor een gevoelige tariefreductie voor sporende senioren en ambtenaren.

Beide voorstellen zijn een onderdeel van een voorstel tot herziening van het beheerscontract tussen de Belgische overheid en de NMBS. Minister Durant wou zo meer greep krijgen op het spoorbedrijf. De Morgen meldde zaterdag dat er een akkoord is over de herziening. De NMBS en de Belgische regering moeten deze week nog wel de voorstellen goedkeuren.

De afspraak over stiptere treinen houdt in dat een jaarlijkse prijsverhoging van een biljet boven de indexaanpassingen gekoppeld wordt aan de stiptheid. Vandaag mag de NMBS jaarlijks een prijsverhoging doorvoeren die maximaal de gezondheidsindex plus twee procent bedraagt. In de toekomst moet 96 procent van de trein klokvast rijden opdat de NMBS die twee procent extra mag doorvoeren. Blijft de NMBS onder die drempel, dan wordt de extra-prijsverhoging afgezwakt.

Voor de introductie van het seniorenbiljet liggen voorlopig verscheidene scenario's op tafel. De prijs varieert van 40 tot 120 frank.

Het is nu aan de federale regering om uit te maken hoeveel een seniorenbiljet mag kosten. Elke tariefreductie heeft immers zijn prijskaartje. Vrijdag beslist de regering over het budget dat ze over heeft voor deze tegemoetkoming. Vandaag is daarvoor een budget uitgetrokken van 370 miljoen frank. Met die enveloppe worden momenteel de prijsverminderingen voor min twaalfjarigen, gepensioneerden en federale ambtenaren gefinancierd. Verdere tariefdalingen vergen extra-budgetten.

In de aangepaste versie van de beheersovereenkomst engageert de NMBS zich om een studie te maken van de modernisering van de lijn Brussel-Luxemburg en de uitbouw van een Gewestelijk Expressnet rond Brussel. De Belgische Spoorwegen dringen wel aan op een regeling van de investerings- en exploitatiekosten als in de toekomst de federale overheid een andere uitbater aanduidt voor dat Brusselse voorstadsnet.

Verder neemt de NMBS zich voor de heropening van zes spoortrajecten te bestuderen. De afgevaardigd-bestuurder van de NMBS, Etienne Schouppe, verklaarde eerder in een parlementaire commissie dat het gaat om de spoorlijnen Genk-Maasmechelen, Libramont-Bastenaken, Aalst-Dendermonde-Puurs, Ottignies-Genappes-Nijvel, Neerpelt-Weert en Virton-Athus-Aarlen. Financieel en economisch beschikken de twee laatstgenoemde trajecten alvast over de beste troeven voor een heropening.

De herziene beheersovereenkomst bevat niets over een eventuele schadevergoeding voor de reizigers bij vertragingen. Daarover was vorig jaar nochtans veel te doen. De enige afspraak tussen de NMBS en de minister van Mobiliteit is dat de Belgische Spoorwegen zo'n compensatieregeling bestuderen.