BRUSSEL -- Het marktaandeel van aandelenfondsen op de Belgische fondsenmarkt is in het vierde trimester gestegen tot 26 %, tegenover 23,3 % in het derde trimester. Op 31 december waren alle in België verkochte fondsen goed voor een totaal vermogen van 143,7 miljard euro, een stijging met 3,9 % op jaarbasis.

Het jaar 2001 stond grotendeels in het teken van de comeback van fondsen die in vastrentende waarden beleggen, zoals obligatie- en monetaire fondsen. Dat had alles te maken met de daling van de beurzen, die het vermogen van de aandelenfondsen uitholde en veel beleggers naar ,,veiliger'' producten deed uitwijken.

Maar in het vierde kwartaal kwam daar verandering in, mede onder invloed van het spectaculaire beursherstel sinds 21 september. De fondsen die geheel of gedeeltelijk in aandelen beleggen, zagen hun vermogen toenemen met 11,9 % en vertegenwoordigen nu 72,6 % van de totale markt. Eind september was dat 71,3 %, eind vorig jaar nog 74,8 %.

De vooruitgang was het sterkst bij de ,,zuivere'' aandelenfondsen (+22,5 %), maar dat was uitsluitend te danken aan fondsen die niet in België of de eurozone beleggen (+29,2 %).

In totaal steeg het vermogen van de fondsen in het vierde trimester met 12,88 miljard euro. Een kleine helft daarvan (5,57 miljard) was afkomstig van 74 nieuwe (compartimenten van) fondsen. Daarnaast verdwenen er 57 fondsen als gevolg van fusies of schrappingen.

In absolute cijfers gingen de meeste fondsencategorieën er in het vierde kwartaal op vooruit. Een uitzondering zijn de fondsen met kapitaalbescherming die een Belgische beursindex volgen (-10,6 %). Veel van die fix- en klikfondsen naderen hun vervaldag en worden niet meer vervangen door gelijkaardige producten.

De Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Belegging (BVICB) verzamelde voor het eerst ook cijfers over de ethische beleggingsfondsen. Met een vermogen van 2,2 miljard euro blijven die een klein broertje in fondsenland, maar ze kenden de jongste jaren wel een steile groei.

De Belgische fondsenmarkt kende in 2001 het zevende opeenvolgende jaar met een netto groei van het beheerde vermogen. Sinds 1992 tekende de markt een gemiddelde groei op van 18,6 % per jaar.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig