BRUSSEL -- Verscheidene duizenden miljarden dollar aan toekomstige begrotingsoverschotten die de Amerikanen voor ogen zweefden, zijn als gevolg van de verslechterde economische toestand, de aanslagen van 11 september en de belastingverlaging in rook opgegaan.

Het lopende en het daaropvolgende begrotingsjaar zullen al met tekorten worden afgesloten, zo voorspelt het onafhankelijke Congressional Budget Office (CBO).

De federale overheid mag voor het op 30 september eindigende begrotingsjaar een deficit van 106 miljard dollar verwachten, dit is de grootste budgettaire ommekeer van de afgelopen halve eeuw. Zonder de belastingverlaging die president Bush er doordrukte, zou er volgens het CBO nog een overschot zijn. Een jaar geleden ging het Witte Huis ervan uit dat het begrotingsjaar met een surplus van 231 miljard dollar zou worden afgesloten.

Na de twee verwachte deficitaire begrotingsjaren zouden er opnieuw overschotten ontstaan, maar van een veel geringere omvang dan tot voor kort werd verwacht. Het totale surplus van de periode 2002-2011 zou nog 1.600 miljard dollar bedragen, dat is de helft van wat in augustus jongstleden werd verhoopt en een kwart van wat een jaar geleden werd verwacht.

De forse daling van de verwachte overschotten is voor meer dan de helft te wijten aan herzieningen van de wetgeving, onder meer de belastingverlaging. Midden vorig jaar stemde het Congres in met een belastingvermindering van 1.350 miljard dollar, gespreid over elf jaar. Haar omvang ligt nog een stuk hoger indien men rekening houdt met de rentebetalingen die zouden worden uitgespaard als de verlaging niet zou worden doorgevoerd.

De prognose van het CBO zal de al verhitte politieke discussie over de opportuniteit van verdere economische stimuleringsmaatregelen verder aanwakkeren. (jb)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig