BRUSSEL -- In een bitsige stijl heeft Vlaams parlementslid Carl Decaluwé (CD&V) minister van Media Dirk Van Mechelen (VLD) gisteren op de rooster gelegd over het dossier van de radiozender 4FM. Decaluwé trekt de onafhankelijkheid van het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) in twijfel bij het toekennen van de radiolicenties in september jl. Hij gaat een externe audit van dat instituut vragen.

De storm rond de toekenning van een van de twee licenties voor landelijke commerciële radio door het VCM aan 4FM, een dochterbedrijf van Think Media, gaat niet liggen. In de week voor de toekenning, op 6 september 2001, verdubbelde het aandeel van Think Media ruim in waarde. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar voorkennis, ook in het verlengde van het onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken van Zillion-baas Frank Verstraeten.

Carl Decaluwé stelde in de Mediacommissie dat hij ,,100 procent zekerheid had'' dat er gelekt is vanuit het Vlaams Commissariaat voor de Media dat 4FM (Think Media) een licentie zou halen, voor de beslissing openbaar werd gemaakt. Hij insinueerde daarbij dat het zou gaan om griffier Roland Masyn.

Dirk Van Mechelen antwoordde dat hij totnogtoe geen enkele reden heeft om te twijfelen aan de integriteit van het VCM en las een brief voor van de drie commissarissen van het VCM waaruit blijkt dat Masyn om andere redenen dan het onderzoek naar voorkennis binnenkort vertrekt bij het VCM. Volgens Decaluwé komt de geloofwaardigheid van het VCM evenwel door het hele dossier in het gedrang. Hij gaat een motie indienen waarin hij een externe audit vraagt van het VCM. Wellicht wordt die motie binnen een tweetal weken besproken in het Vlaams parlement.

Het VCM is een instituut dat fungeert als een soort administratief rechtscollege en toeziet op de mediasector. Het wordt bevolkt door drie commissarissen met een ruime juridische achtergrond: Henri Coremans, Dirk Aelbrecht en Johan Boon. Het VCM werd nog onder minister van Media Eric Van Rompuy in het leven geroepen; maar de toekenning van de radiolicenties was de eerste lakmoesproef voor dit instituut.

Ook Van Mechelen zelf komt in het vizier. Decaluwé legde de minister het vuur aan de schenen over een privéreis die de minister deze zomer gemaakt heeft naar Korfoe. Eerder suggereerde MaoMagazine dat het om een snoepreisje ging van de minister met de top van Think Media (4FM). Van Mechelen stelt dat hij op Korfoe Freddy Van Dyck (aandeelhouder van Think Media en bekend lobbyist) eenmalig heeft ontmoet, maar dat het een zelf betaalde privéreis was en dat het niets met de toekenning van de licenties te maken had. Van Mechelen toonde zich ,,bijzonder gegriefd'' over de insinuaties van het CD&V-parlementslid. Hij zei nog dat hij 218 mensen ontvangen heeft uit de mediasector, onder wie twee keer Think Media-topman Maurice De Velder.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig