BRUSSEL -- Fortis Bank sluit dit jaar in België 280 kantoren en volgend jaar nog eens 300. Het is een van de laatste fasen in het fusieproces. De bank rekent ook op een personeelsvermindering, wereldwijd, van 2.000 tot 2.500 mensen dit jaar.

Van de ongeveer 2.100 kantoren die de Generale Bank en de ASLK hadden, wil de Fortis Bank er tegen eind volgend jaar nog zowat 1.300 overhouden, bevestigde voorzitter Herman Verwilst gisteren op een persontmoeting. Fortis Bank is in 1998 ontstaan uit de samenvoeging van de ASLK met de Generale Bank.

Het aantal kantoren vermindert omdat agentschappen van de ex-ASLK worden samengevoegd met agentschappen van de voormalige Generale Bank. Die samenvoeging van de kantoornetten kan vanaf dit jaar volop worden doorgevoerd omdat Fortis Bank in september vorig jaar een eengemaakt informaticaplatform installeerde in de kantoren.

Dit jaar worden 280 kantoren gesloten, volgend jaar nog eens 300. Dat komt neer op ongeveer één kantoor per werkdag. Verwilst verwacht dat er daardoor in het kantorennet dit jaar ongeveer 800 tot 900 banen zullen verdwijnen.

Gespreid over alle diensten mikt de Fortis Bank dit jaar op een personeelsvermindering van 2.000 tot 2.500 mensen. De bank telt momenteel wereldwijd ongeveer 42.000 medewerkers, van wie 21.500 in België. De personeelsinkrimping gebeurt volgens de modaliteiten die zijn afgesproken met de vakbonden en die in december in een cao zijn vastgelegd. Werknemers in België die 55 jaar oud zijn en die twintig jaar anciënniteit hebben in de bank, kunnen op eigen initiatief vervroegd met pensioen gaan. Verwilst beklemtoonde gisteren nog eens dat de bank niet overgaat tot een collectief ontslag. In Nederland kunnen de werknemers vanaf 56 of 57 jaar met pensioen.

De cao in België over de vertrekregeling geldt voor drie jaar. Als die cao is afgelopen, hanteert de bank de regel dat een carrière normaal tot 65 jaar duurt. ,,Het zal niet meer kunnen dat mensen op hun 52 jaar vertrekken'', onderstreept Verwilst.

Met de eenmaking van het informaticaplatform voor de Belgische kantoren en twee belangrijke sociale akkoorden -- een over de aanvullende pensioen, het tweede over de eindeloopbaanregelingen -- heeft de Fortis Bank volgens Verwilst vorig jaar twee belangrijke kapen in het fusieproces gerond. Dit jaar volgt de rationalisering van het kantorennet en de versterking van de samenwerking over de grenzen heen tussen de afdelingen van de bank. Het is de bedoeling om bepaalde diensten zoals informatica-ondersteuning, personeelsbeleid en financiële controle van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse bankactiviteiten te centraliseren. ,,Fortis Bank wil een echte Benelux-bank worden'', aldus Verwilst.

De voorzitter van de Fortis Bank verwacht dat 2002 geen gemakkelijk jaar wordt voor de bank. De economische groei in België en Nederland zal waarschijnlijk niet indrukwekkend zijn, en dat weegt op verschillende activiteiten van de bank: de vraag naar kredieten zal niet sterk stijgen, misschien moeten bijkomende voorzieningen worden aangelegd voor slechte kredietdossiers, als de beurs niet herneemt blijft de verkoop van beleggingsproducten aarzelend, er is minder werk voor de divisie investment banking omdat nieuwe beursintroducties worden uitgesteld, en zo meer.

De jongste weken is een discussie op gang gekomen rond de Bank van de Post, waarin Fortis Bank een belang heeft van 50 procent. Het samenwerkingsakkoord over de Bank van de Post tussen Fortis Bank enerzijds en De Post anderzijds zou bijzonder nadelig zijn voor De Post. Die verzorgt gratis de back-office-activiteiten van de Bank van de Post. Maar daar staat een kostprijs tegenover van ongeveer 60 miljoen euro per jaar. Vandaar dat er sprake van is om het akkoord te verbreken en Fortis Bank als partner voor de Bank van de Post in te ruilen voor Axa Bank of Omob.

,,Fortis Bank is haar engagementen tegenover de Bank van de Post altijd nagekomen'', zegt Verwilst. ,,Wij hebben nooit iets gevraagd, maar wij hebben ons wel bereid getoond om op vraag van De Post de overeenkomst te heronderhandelen.''

,,Daar is een principeakkoord uit gekomen. Dat houdt in dat Fortis Bank, onder bepaalde voorwaarden, de participatie van De Post wil overkopen. Voor ons is dat principeakkoord de basis voor verdere onderhandelingen. Maar wij kennen de intenties van het management van De Post niet, nu Johnny Thijs daar Frans Rombouts is opgevolgd als gedelegeerd bestuurder'', aldus Verwilst.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig