Bart Caron kabinetschef


Bart Caron wordt de nieuwe kabinetschef van de Vlaamse minister Bert Anciaux. Hij volgt Herman Verheirstraeten op, met wie Anciaux half januari de samenwerking had beëindigd. Caron (46) wordt als kabinetschef bevoegd voor het beleid inzake cultuur, jeugd en sport.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen