Lieven Gevaert (1868-1935) was veertien toen hij met zijn moeder een winkeltje opende dat foto's inlijstte. In 1894 richtte hij ,,Lieven Gevaert en Compagnie, Belgische maatschappij voor het vervaardigen van fotografische papieren'' op.

Het was de aanzet tot een van de grote succesverhalen uit de Vlaamse economische geschiedenis. Met een zelf ontwikkeld procédé om fotopapier te maken, trok de jongeman algauw de wereld rond.

Gevaert ontpopte zich zo niet alleen als uitvinder, maar ook als knap industrieel en organisator. Het bedrijf in Mortsel groeide uit tot een industriële wereldspeler.

Lieven Gevaert was als topondernemer in Vlaanderen niet alleen belangrijk door zijn industrieel succes. Ook zijn Vlaamsgezindheid is bijzonder bepalend geweest. Hij moedigde zijn personeel aan om op te komen voor het Nederlands en richtte ook twee middelbare scholen in het Nederlands op.

Nog belangrijker is zijn oproep om te komen tot een samenwerkingsverband tussen Vlaamse ondernemers. Dat resulteerde in 1926 in de oprichting van het Vlaams Economisch Verbond (VEV), de Vlaamse werkgeversorganisatie.

Lieven Gevaert was ook de eerste voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond en kon de organisatie een belangrijk economisch en politiek gewicht meegeven.

In de oprichting van de Kredietbank en de verzekeringsmaatschappijen Mercator en Ortelius speelde Lieven Gevaert eveneens een rol.

Ook op het sociale vlak was Gevaert een zeer vernieuwend ondernemer. In 1900 was hij de eerste werkgever die het personeel al liet delen in de winst, even later richtte hij ook een pensioen- en ziekenfonds op voor de werknemers.

Na de dood van Lieven Gevaert moest de oude Vlaamse trots -- die een tijdlang volledig in handen kwam van de Duitse chemiereus Bayer, maar dit jaar via een beursintroductie in Brussel weer gedeeltelijk ,,Vlaams'' werd -- zich omvormen tot een technologisch concern. Van fotopapier evolueerde het bedrijf naar producten als scanners voor medische toepassingen, drukplaten, enzovoort. Een moeilijke oefening.

Het honderdjarige bedrijf blijft echter een toonaangevende rol spelen in de Vlaamse industrie.

Agfa-Gevaert vandaag:

  • 175 miljard frank omzet
  • 22.000 werknemers, van wie 6.000 in België
  • 85 procent van de omzet wordt in het buitenland gerealiseerd