BRUSSEL -- ,,Kapitaal is een middel voor een bedrijf. Kapitaal bij zoeken om het kapitaal, is verkeerd. Dan eindigt het bedrijf als de grootgrondbezitters uit de vorige eeuw, als verarmde adel. Goede mensen binnenhalen en behouden: dat moet het doel zijn. Want talentvolle medewerkers doen het bedrijf groeien. Het is daarom zaak dat de belangen en doelstellingen van de managers ook die van het personeel zijn. Dat vraagt intens overleg.''

Aan het woord is Jan Adins, managing director van The Human Capital Company, uit Vilvoorde. De 48-jarige Adins is een buitenbeentje in de wereld van het human resources-management. Hij omschrijft zichzelf als een ,,hr-artiest'' die bedrijfsleiders adviseert over conflictbehandeling, groeistrategieën en veranderingsprocessen.

Zijn Human Capital Company biedt bedrijven een waaier van hr-diensten aan: het uittekenen van een interne communicatiestrategie, het opstellen van competentieprofielen en de inventaris van het beschikbare en gewenste menselijk kapitaal, het rekruteren en begeleiden van nieuwe medewerkers en het ontwikkelen van evaluatieprocessen.

Adins kan grote bedrijven tot zijn klantenkring rekenen: Siemens, Interbrew, Fortis Verzekeringen, Axa Royale Belge, Dr. Oetker. Hij ventileert zijn opvallende analyses en uitspraken binnen de raad van bestuur van de Federatie voor Werving en Selectie. En -- soms -- in de pers.

,,Ik probeer bedrijfsleiders ervan te overtuigen dat ze eerst hun koers moeten uitstippelen en hun rekruterings- en managingsbeleid daaraan moeten aanpassen. Niet omgekeerd. Ze moeten eerst weten waar hun bedrijf voor staat en wie ze willen zijn. Ze moeten een identiteit opbouwen'', zegt Adins. ,,Want de talenten op de arbeidsmarkt kiezen zelf hun bedrijf uit, en niet omgekeerd. Sollicitanten komen af op een groeiverhaal, op een bedrijf dat fierheid uitstraalt.''

Een human resources-beleid is volgens Adins ,,vooral een attitude. Een goede manager coacht zijn netwerk van medewerkers, hij is geen baas over een hoop anderen. Iedereen in een bedrijf moet zijn taak kennen en moet voor het uitoefenen van die taak het nodige respect krijgen, op basis van zijn beroepswaarde. Dan kan je als team werken.''

Jan Adins zegt ,,de conservatieve reflex bij de meeste Vlaamse ondernemers'' te willen doorbreken. ,,Ik help ze veranderingen aanpakken. Want ondernemen is pionieren, groeien, veranderen, diversifiëren, innoveren. En de ondernemer moet dat niet allemaal zelf willen doen. Hij moet de grote lijnen uitzetten en de beste mensen aantrekken om vervolgens de job te doen. Zo'n leiderschap vereist niet alleen talent, maar ook maturiteit.''

Managers mogen vooral niet denken dat ze er zijn, dat hen en het bedrijf niets kan overkomen, besluit Adins. ,,Ze moeten bijvoorbeeld voortdurend anticiperen op nakende veranderingen op de markt.''