BRUSSEL (belga) -- De ministers van Verkeer van België, Duitsland en Nederland zijn het eens om goederentreinen tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied te laten rijden over het oude tracé van de IJzeren Rijn. Er komt alleen een omleiding rond de stad Roermond terwijl met een tunnel en een overkapping natuurgebieden langs het traject worden beschermd.

Het gaat om een principieel akkoord maar de ministers van Verkeer beklemtoonden dat er over drie weken al een definitieve overeenkomst moet worden getekend. Over de kostenverdeling is er nog geen akkoord. ,,De ministers streven ernaar op de EU-Transportraad van 15 oktober een memorandum van overeenstemming te ondertekenen'', luidde het in een officiële mededeling vrijdagavond.

Met deze overeenkomst is de jarenlange discussie over een alternatieve spoorverbinding afgelopen. De alternatieven hadden alles te maken met de pogingen om de schade aan de natuur en de hinder voor stedelijke agglomeraties in Nederlands-Limburg zoveel mogelijk te beperken. De keuze voor het historische tracé moet wel gecombineerd worden met de bouw van een tunnel bij een nationaal park (De Meinweg) en een overkapping bij een natuurgebied (Weerter- en Budelerbergen). Alleen rond Roermond wordt afgeweken van het tracé en zal de goederenspoorlijn een omweg rond de stad maken. De bouwtijd van alle werken zal ,,zo kort mogelijk zijn'', hebben de ministers afgesproken.

De Belgische Spoorwegen willen al vanaf begin 2002 enkele treinen per dag via de IJzeren Rijn laten pendelen tussen de Antwerpse haven en Duitsland.