BRUSSEL -- Een weekend van overleg bij Sabena heeft geen oplossing gebracht. Toch waren er links en rechts tekenen van een mogelijke doorbraak. Gisterenavond werd dan een sociaal bemiddelaar uit de hoge hoed getoverd.

Het overleg tussen vakbonden en directie omvatte twee grote luiken, personeelsreductie en productiviteit, te verdelen over drie grote personeelsgroepen: piloten, grondpersoneel en cabinepersoneel. Twee dagen van overleg leverden een vrij tegenstrijdig beeld op.

Nergens was er een definitief akkoord -- wat toch de inzet was geweest -- maar bij het cabinepersoneel sprak Inge Vervotte (ACV) over ,,veel vooruitgang''. ,,Er zijn geen blokkeringen op voor de directie cruciale punten'', zei Vervotte.

Volgens Denis De Meulemeester (CMB) waren de bonden zelf vragende partij voor een akkoord over het personeelsoverschot. ,,We hebben alternatieven voorgesteld die goedkoper zijn dan de ontslagen waarvan de directie uitging. Maar ik stel vast dat de directie daar vrij lauwtjes op reageerde.''

Voorstellen van brugpensioen voor het grondpersoneel vanaf 50 jaar, tijdkrediet met extra Sabena-premies er bovenop, vormingsmaatregelen met eventueel het aanleggen van een reserve van personeel waaruit geput kan worden bij een economische heropleving, waren te duur.

De bonden hadden ook voorgesteld de crisis vandaag al op te vangen door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, aan te vullen met premies van Sabena, maar ook dat voorstel haalde het niet. ,,Nochtans goedkoper dan naakte ontslagen'', zei De Meulemeester. Naakte ontslagen zouden enkel gebeuren voor personeelsleden die dat willen en ook hier zou Sabena een extra premie betalen.

Volgens De Meulemeester luidde de boodschap van de directie dat er geen geld was maar zou er inzake het cabinepersoneel (stewards en stewardessen) een iets meer flexibele houding geweest zijn. ,,Daar sprak men zelfs over een techniek die neerkwam op brugpensioen vanaf 48 jaar door het verschil bij te passen totdat men de pensioengerechtigde leeftijd zou bereiken.''

Inge Vervotte (ACV) sprak dat tegen. ,,De directie wil een zo goedkoop mogelijk sociaal plan. Zinvolle alternatieven van onze kant, kregen weinig respons.''

Bij de productiviteitsbesprekingen stelden de bonden vast dat sommige voorstellen verkapte inleveringen waren. ,,We hebben toen voorgesteld om meer mensen (181 voltijdse banen) te laten afvloeien, mits een sociaal betere tegemoetkoming.''

De piloten lanceerden zaterdag het voorstel om 10 procent van hun loon in te leveren maar de directie heeft liever dat ze voor hetzelfde loon 10 procent meer vliegen. De Sabena-piloten zouden nu gemiddeld minder uren vliegen dan hun Europese collega's.

Volgens Filip Van Rossem, die sprak namens de Belgian Cockpit Association (BeCA), hebben de vakbonden het overleg tussen piloten en directie gedwarsboomd. ,,We waren overleg aan het voeren maar de bonden pikten het niet dat er geen syndicale afvaardiging bij betrokken was. Daarop zijn de gesprekken verbroken.''

De directie had zondagochtend de piloten een tegenvoorstel overgemaakt dat volgens Van Rossem op neerkwam dat de looninlevering na negen maanden vervangen zou moeten worden door productiviteitsmaatregelen. ,,Ons voorstel om minder te werken was er een op basis van vrijwilligheid terwijl de directie een voor iedereen verplichtend systeem wou opleggen.''

Minister van Overheidsbedrijven Rik Daems was alvast ongelukkig over het uitblijven van een sociaal akkoord. Daems vreest dat de formule van een sociaal bemiddelaar geen oplossing zal brengen maar nieuw tijdverlies betekent.