Sabena
©epa
BRUSSEL -- Sabena gaat de minister van Tewerkstelling, Laurette Onkelinx, vragen een sociaal bemiddelaar aan te stellen om tot een oplossing te komen bij de luchtvaartmaatschappij. De vakbonden bij Sabena pleitten gisteren voor extra middelen voor het sociaal plan. ,,Dat geld is er niet'', zegt voorzitter Fred Chaffart.

Wat het weekend van de doorbraak moest worden bij Sabena, is uitgedraaid op een halve mislukking. Voorlopig is het niet tot een breuk gekomen, maar de vakbonden waren gisteravond niet bijzonder optimistisch. ,,We hebben constructieve voorstellen gedaan, die grotendeels beantwoordden aan de verzuchtingen van de directie. We hebben ook alternatieven aangeboden, maar moeten vaststellen dat de directie per se vasthoudt aan bepaalde maatregelen'', zei Inge Vervotte van het ACV.

Volgens Denis De Meulemeester van de socialistische CMB probeerden de bonden een zo gunstig mogelijke regeling te bekomen voor wie Sabena zou verlaten, maar bleek herhaaldelijk dat daar geen geld voor was. ,,Anderzijds kregen we de indruk dat de loonkosten niet het essentiële probleem zijn van Sabena. Verschillende alternatieve voorstellen van onze kant die daarop inspeelden, kregen slechts een lauw onthaal.''

Vervotte heeft de indruk dat Sabena een zo goedkoop mogelijk sociaal akkoord wil. ,,Daarom ook die sociaal bemiddelaar.'' Minister van Overheidsbedrijven Rik Daems wees er gisteren op dat er, wat hem betreft, zondag een akkoord had moeten zijn.

De piloten, in het verleden omschreven als struikelblok, formuleerden afgelopen weekend een voorstel om 10 procent van hun loon in te leveren, waarop de directie met een tegenvoorstel kwam. Volgens Filip Van Rossem van de pilotenvereniging hebben de debatten daarover onvoldoende kansen gekregen, omdat sommige vakbonden het niet namen dat piloten en directie rechtstreeks met elkaar spraken zonder sociale vertegenwoordiging.

Wilfried Remans, woordvoerder van Sabena, was gisterenavond karig met commentaar. Eerder op de dag had hij gezegd dat de gesprekken in een constructieve sfeer verliepen. 's Avonds zei hij dat ,,bonden en directie gezamenlijk een nieuwe weg hadden uitgetekend.'' De sociaal bemiddelaar zou al deze ochtend aan de slag gaan.

Fred Chaffart, voorzitter van de raad van bestuur van Sabena, zei in een telefonische reactie dat er geen geld is voor een extra sociale enveloppe.

Chaffart stelde vast dat het bij andere luchtvaartmaatschappijen wel mogelijk is om snel akkoorden te sluiten. ,,Hier blijkt men te geloven dat het toch allemaal zo erg niet is.''

De hele luchtvaartsector zit in een diep dal. De Europese luchtvaartsector zou dit jaar naar schatting 3 miljard euro (121 miljard frank) verliezen. In Zwitserland maakte de minister van Financiën bekend dat er een werkgroep in het zadel gezet is om Swissair te saneren en te herkapitaliseren. In de krant Sonntagszeitung suggereert professor Jörn Zimmermann om dit via een gerechtelijk akkoord te laten gebeuren. Wat voorlopig een denkspoor is, zou de ultieme nachtmerrie betekenen voor Sabena. Een gerechtelijk akkoord zou betekenen dat Swissair niet verplicht kan worden zijn inbreng in de herkapitalizatie van Sabena na te komen. Contractueel moet Swissair op 3 oktober over de brug komen.