BRUSSEL -- Het aantal jobaanbiedingen in Vlaanderen lag in de maanden mei en juni van dit jaar 3 á 4 procent hoger dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Ook in de eerste drie maanden van het jaar was er al een lichte stijging van het jobaanbod, alleen in april viel er een daling te noteren. Vooral de vacatures die via de VDAB en in de jobbijlagen van de kranten worden aangeboden, gaan in stijgende lijn. Voor de uitzendarbeid is de malaise nog niet voorbij.

Dat alles blijkt uit de driemaandelijkse arbeidsmarktbarometer van De Standaard . Die is gebaseerd op het aantal vacatures dat door de bedrijven in Vlaanderen wordt gelanceerd via de overheidsdienst VDAB, de uitzendbedrijven (aangesloten bij de federatie Federgon) en de personeelsadvertenties in Jobat en Vacature. Het gaat om de drie belangrijkste formele jobkanalen in Vlaanderen.

Klik op het beeld voor een grotere versie.
Het aantal vacatures lag in de maand april met iets meer dan 38.000 zo'n 3 procent lager dan in april vorig jaar. In mei en juni lag het jobaanbod met telkens ruim 40.000 respectievelijk 3 procent en 4 procent hoger dan vorig jaar.
De index van de arbeidsmarktbarometer tikte in april op 166 af, in mei was dat op 177 en in juni op 178. De basiswaarde van 100 voor de barometer gaat terug tot januari 1997, het begin van de metingen en goed voor bijna 23.000 vacatures. Ter vergelijking, de barometer bereikte zijn hoogtepunt in maart 2000 met een index van 197, goed voor bijna 45.000 jobaanbiedingen.

Het resultaat voor het tweede kwartaal van 2003 is relatief goed, en volgt op een voorzichtig positief eerste kwartaal. In vijf van de zes maanden lag het jobaanbod in Vlaanderen dit jaar hoger dan in het eerste semester van vorig jaar.

De trend is dus hoopvol. Met name de personeelsadvertenties scoren beter dan vorig jaar, met een stijging van ongeveer 10 procent. En de overheidsdienst VDAB is zonder twijfel hét vacaturecentrum van Vlaanderen. In de eerste zes maanden van 2003 was de VDAB goed voor de bekendmaking van 125.000 vacatures in het zogenaamd economisch circuit, door de bedrijven dus. In dezelfde periode vorig jaar waren er dat 119.000, of 5 procent minder.

De malaise is evenwel nog niet weggewerkt op de uitzendmarkt. In de maand juni lag de uitzendactiviteit 1,4 procent lager dan in juni 2002 (DS 23 juli) . De daling van de vraag naar uitzendarbeid houdt nu al het gehele voorjaar aan en tekenen van herstel zijn er nog niet.

De lichte toename van het jobaanbod in Vlaanderen betekent overigens niet dat de stijgende werkloosheidscijfers van de baan zijn. Een herstel op de jobmarkt -- of, omgekeerd, een ineenzakking van het jobaanbod -- laat zich traditioneel met zowat zes maanden vertraging in de werkloosheid gevoelen.

Conjunctuuranalisten van KBC Asset Management voorspellen voor dit jaar een lichte daling van de werkgelegenheid, met 11.000 tot 4,178 miljoen. Zelfs met een lichte banenaangroei zou de werkloosheid volgend jaar, door de aangroei van de beroepsbevolking, blijven toenemen, tot 550.000 niet-werkende werkzoekenden. Vandaag zijn er dat 507.000.