Anciaux ook bevoegd voor spoorwegen


Ook in de federale regering zijn er af en toe nog spanningen en onduidelijkheden over de vraag wie bevoegd is. Oppositiepartij CD&V meent dat er een conflict dreigt tussen Johan Vande Lanotte (SP.A) en Bert Anciaux (Spirit).

Anciaux zei in de Kamer dat het onjuist is dat hij geen bevoegdheden zou hebben inzake spoorwegaangelegenheden. Ik ben bevoegd voor het ...

Niet te missen