Ward Beysen: ,,Mijn uitspraak over het Toneelhuis is mateloos uitvergroot omdat sommigen een aantal dingen willen verbergen''

Anciaux betreurt toneelfusie

Jan Decleir en Dora van der Groen, ook niet gelukkig met de toneelfusie
©mc

ANTWERPEN -- De fusie van de twee Antwerpse toneelopleidingen verschraalt het aanbod in het kunstonderwijs, zegt de minister van Cultuur Bert Anciaux. Ward Beysen hoopt op een debat.

De minister van Cultuur, Bert Anciaux, betreurt de beslissing om de twee Antwerpse toneelopleidingen te fuseren. ,,Creatieve opties worden gefnuikt omwille van louter economische criteria'', ...

Niet te missen