Inventaris van vuurwerkinstallaties.

De minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne (PRL), heeft een coördinatiecel opgericht met vertegenwoordigers van de federale overheid en de gewesten. De cel moet de vuurwerkinstallaties in ons land nauwkeuriger in kaart brengen.

Ze moet ook de uitvoering van de wet op de fabricage en de opslag van vuurwerk verfijnen. Duquesne verwacht dat de lijst ...

Niet te missen