Anti-misbruikbepaling eerste maal getoetst op inkoop aandelen


BRUSSEL -- Een belastingplichtige heeft het recht te kiezen voor de minst belaste weg. Wanneer hij echter een bepaalde weg kiest enkel en alleen wegens de daaraan verbonden fiscale voordelen, dan hoeft de belastingadministratie met die omweg geen rekening te houden en mag zij de betrokkene belasten alsof hij de normale weg gevolgd had. Het is echter de administratie die moet bewijzen dat de omweg louter om fiscale redenen gekozen werd, iets wat met de zogenaamde inkoop van eigen aandelen niet goed blijkt te lukken.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen