BRUSSEL -- De Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls, wil dit jaar 100 miljoen euro besteden aan een lineaire lastenverlaging voor bedrijven, maar heeft nog maar voor 30 miljoen euro een bestemming gevonden. Het strakke keurslijf van de federale staat maakt het niet eenvoudig om lineaire maatregelen te nemen. Hij pleit dan ook opnieuw voor een verruiming van de fiscale autonomie in de vennootschapsbelasting.

Gabriëls stelde gisteren zijn plannen voor de Vlaamse economie voor. Hij beschikt dit jaar over 345 miljoen euro voor economische beleidsmaatregelen. Het gros van het budget, 190 miljoen euro, moet dienen om de financiële structuur van de Vlaamse ondernemingen te versterken. Gabriëls zou graag 100 miljoen euro aan lineaire maatregelen besteden. Dit jaar gaat 30 miljoen euro naar maatregelen om de huidige discriminatie van ondernemingen tegenover particulieren in de milieuheffingen voor afvalwater weg te werken. ,,We hebben verschillende andere mogelijkheden van lineaire maatregelen onderzocht, maar geen van de onderzochte sporen was haalbaar. Binnen de huidige fiscale bevoegdheden is de armslag zeer beperkt. Daarom zal ik tegen de volgende regeringsonderhandelingen van midden 2003 een voorstel klaarstomen om de fiscale autonomie van de gewesten in de vennootschapsbelasting te verruimen, naar analogie met wat in de personenbelasting is gebeurd.''

Gabriëls wil 12,5 miljoen euro stoppen in een startersfonds en 10 miljoen euro uittrekken om beleggingen van particulieren in risicokapitaal fiscaal aan te moedigen. De juiste formule ligt nog niet vast. De overige 137,5 miljoen euro gaat naar expansiesteun. Expansiesteun is een subsidiemechanisme op basis van vaste criteria.

In een tweede luik passen maatregelen om het ondernemerschap te stimuleren. Hiervoor trekt de minister 55 miljoen euro uit. Het gaat om adviescheques waardoor ondernemingen externe expertise kunnen aantrekken tegen verminderde tarieven, de opleidingscheques om de vorming van het personeel deels te betalen en een voortzetting van de peterschapsprojecten, waarbij een ervaren peter een starter bijstaat.

Gabriëls blijft ook ijveren voor één centraal loket, huizen van de Vlaamse economie , waar de ondernemer terechtkan voor alle informatie. Hij wil ook het economisch buitenlandapparaat harmoniseren. Nu werken nog te veel diensten naast elkaar.

Export Vlaanderen wordt het enige aanspreekpunt en ingepast in die huizen voor de Vlaamse economie . De minister voorziet in 75 miljoen euro voor het economisch buitenlandbeleid.

Gabriëls werkt ook samen met zijn collega van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen, aan maatregelen om het acuut tekort aan bouwrijpe bedrijfsterreinen op te lossen, kostprijs 25 miljoen euro.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig