BRUSSEL -- De Vlaamse economen congresseren op 14 maart in Hasselt over hoe de belangenconflicten tussen verschillende ,,stakeholders'' -- aandeelhouders, klanten, leveranciers -- in een onderneming kunnen worden verzoend.

Het thema is uitgediept in dertig referaten die worden voorgesteld op het 25ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, een tweejaarlijks evenement dat beurtelings door de Vlaamse universiteiten wordt georganiseerd. De kwestie wordt zowel vanuit bedrijfsoogpunt benaderd als vanuit algemeen economisch standpunt.

Volgens professor Ludo Peeters, congresvoorzitter, streeft een onderneming naar winstmaximalisatie, maar moet ze ook rekening houden met een aantal maatschappelijke aspecten. De belangen van aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers, kredietverleners en overheid als ,,stakeholders'' zijn vaak conflictuerend, maar in sommige gevallen kan een synergie tussen de stakeholders ook voor de onderneming zelf een belangrijke meerwaarde opleveren. Op het congres worden onder meer economische studies gepresenteerd over het mededingingsbeleid, over prestatiemaatstaven voor beursgenoteerde ondernemingen, werknemersparticipatie, deugdelijk bestuur in de publieke sector en de non-profitsector, en ecologisch verantwoord ondernemen. De Vlaamse Wetenschappelijke Economische Congressen, waaraan gewoonlijk bijna 1.000 mensen deelnemen, hebben tot doel Vlaamse economen te mobiliseren rond thema's met een groot maatschappelijk belang, het studiewerk daarrond te centraliseren, kennis over te dragen naar afgestudeerden en voorstellen te formuleren voor het beleid.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig