BRUSSEL -- De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank, een indicator voor het vertrouwen van de ondernemers, is in december met 2,3 punten verbeterd. Dat is opnieuw een bevestiging dat het dieptepunt van de conjunctuurinzinking in ons land achter de rug lijkt.

Na een korte aarzeling in november heeft de conjunctuurbarometer vorige maand zijn opmars voortgezet. Hij staat nu opnieuw beduidend hoger dan in september, toen een dieptepunt werd bereikt. De Nationale Bank stipt aan dat zowel in de verwerkende nijverheid als in de handel het conjunctuurklimaat erop is vooruitgegaan. In de bouwsector was er een kleine achteruitgang. In de dienstverlening aan de bedrijven, niet opgenomen in de conjunctuurbarometer, verbeterde de economische omgeving eveneens.

De afgevlakte conjunctuurindicator, die geen rekening houdt met extreme punten en de fundamentele conjunctuurtrend weergeeft, zet zijn daling echter voort.

De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank is gebaseerd op enquêtes bij ondernemingen en geeft een beeld van de verwachte economische ontwikkeling. Omdat de Belgische industrie nogal is gespecialiseerd in halffabrikaten en België veel handel drijft met zijn buurlanden, vormt de Belgische barometer ook een goede aanduiding voor de te verwachten conjunctuurontwikkeling in de eurozone, blijkt uit ervaring.

De stijging van de barometer is een teken dat het dieptepunt van de conjunctuurinzinking voorbij lijkt. Uit een andere enquête van de Nationale Bank die vorige week werd gepubliceerd, blijkt overigens dat ook het consumentenvertrouwen in januari gevoelig is hersteld. Het ziet er dus naar uit dat de economie de klap veroorzaakt door de gebeurtenissen op 11 september vorig jaar te boven is gekomen en dat de economische dynamiek stilaan weer op gang komt.

De meeste conjunctuuranalisten blijven echter voorzichtig in hun ramingen voor de Belgische economie. Ze verwachten dat de economische groei in ons land dit jaar beperkt blijft tot ongeveer 1 procent. Een zeldzame optimist durft een groeicijfer van 2 procent naar voor schuiven.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig