KORT - ZEILEN


De Radiguès blijft vijfdeDe Radiguès blijft vijfde

De Engelse Ellen MacArthur bevond zich vrijdag met haar éénrompboot Kingfischer ...