AGFA-GEVAERT: Misnoegde kaderleden plannen protest - ARCELOR: Stakingsdreiging bij Luiks Cockerill-filiaal weggeëbd


AGFA-GEVAERT: Misnoegde kaderleden plannen protest
Het Nationaal Verbond voor Kaderleden (NVK) organiseert op 26 november een protestactie aan de poorten van Agfa-Gevaert. Enkele weken geleden werd tijdens een personeelsvergadering, waarvoor zo'n 120 kaderleden opdaagden, besloten om te protesteren tegen de aanpak van de bedrijfsleiding om aan de kadergroep geen onderhandelingsmogelijkheden meer te geven en te opteren voor de individuele benadering. Zo werd de bedrijfsgebonden Kadervereniging Agfa-Gevaert (KVAG) enkele weken geleden op verzoek van de directie geliquideerd, meldt het NVK. Tot 1996 werden niet-geregistreerde collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten, goedgekeurd door de kaderleden en nageleefd door de directie. Het NVK dringt er nu op aan dat voor de kaderleden via het officieel collectief overleg afspraken worden gemaakt en dat het NVK erkend wordt als gesprekspartner. Volgens de christelijke kadervakbond komen bijna dagelijks klachten binnen van kaderleden die ernstige vragen hebben over hun arbeidsrechtelijke situatie. De kadervakbond richt zich vooral op het lagere en middenkader van de beeldvormingsgroep. Het NVK schat dat zo'n zes- tot zevenhonderd werknemers van Agfa-Gevaert daar deel van uitmaken.


ARCELOR: Stakingsdreiging bij Luiks Cockerill-filiaal weggeëbd
De staking die vrijdagmorgen in het Luikse staalbekken dreigde los te barsten, is even van de baan. Donderdagnacht kwamen vakbonden en directie van Kessales, een filiaal van de groep Cockerill, een protocol-akkoord overeen. Bij Kessales begon op 4 november een staking. De socialistische vakbond ABVV was het niet eens met het ,,gebrek'' aan respect voor de zogenaamde akkoorden van Colonster bij de uitvoering van het Deltaplan in het filiaal van Kessales. Het plan voorziet in een banenvermindering van 191 naar 163 arbeiders. Volgens het ABVV wil de directie nu zonder overleg en zonder de gevolgen voor de veiligheid afslanken tot 117 werknemers.