De Vlaamse regering heeft vrijdag een besluit goedgekeurd dat strengere voorwaarden oplegt aan reisbureaus die een vergunning willen. Als ze niet aan de voorwaarden voldoen, kan Toerisme Vlaanderen de vergunning weigeren, intrekken en schorsen of desnoods het reisbureau sluiten.

Voor een vergunning zal een reisbureau in de toekomst niet alleen meer over een vast kapitaal moeten beschikken, maar moet het ook een verzekering voor aansprakelijkheid jegens de reiziger kunnen voorleggen. Een reisbureau moet zich ook verzekeren tegen eventueel financieel onvermogen waardoor het niet meer aan zijn verplichtingen tegenover de reizigers zou kunnen voldoen. Er komen ook strengere controles op al afgeleverde vergunningen.