Het ministerie van Financiën deelt mee dat de uitgifteprijs van de dtaatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar -- 4 december 2002-2007-2009 -- met een coupon van 3,60 procent, wordt vastgesteld op 100 procent van de nominale waarde.

De staatsbon op 8 jaar -- 4 december 2002-2010 -- met een coupon van 4,05 procent, wordt ook uitgegeven tegen pari. De inschrijvingsperiode loopt van 25 november tot en met 3 december 2002. De twee staatsbons zullen genoteerd worden op de beurs vanaf 16 december 2002.