BRUSSEL -- De holding Ackermans & van Haaren stelt een ,,substantieel lager resultaat'' in het vooruitzicht voor 2002. De verwachte winstdaling zal groter zijn dan eerder aangenomen door de zandcrisis in Indonesië, de winstdaling bij Solvus en het gebrek aan meerwaarden in de divisie durfkapitaal.

AvH gaf gisteren een ,,trimestriële update'' over de gang van zaken, zonder cijfers te noemen. De teneur van de boodschap laat weinig aan duidelijkheid te wensen over. 2002 wordt een jaar om te vergeten. Van de vier motoren van AvH sputteren er nu drie, tegenover twee in de eerste jaarhelft.

Toen zakte de nettowinst met 62,5 procent van 48,5 miljoen euro tot 18,2 miljoen euro als gevolg van uitschuivers in de durfkapitaalportefeuille. Aan de pluszijde stonden de baggeractiviteit en een puur boekhoudkundige aanpassing in de bouw.

De bagger, die in de eerste helft nog een winstbijdrage leverde van 8,3 miljoen euro, zou in plaats van een winststijging over het hele jaar met vijf tot tien procent nu mogelijk een even grote winstdaling kennen. AvH spreekt alleen over een daling, maar specialisten houden rekening met een winstdaling van circa acht procent. Dat betekent dat er grofweg drie miljoen euro minder winstbijdrage in de tweede jaarhelft komt dan eerst verhoopt.

De omvang van de schade hangt af van de vraag of er dit jaar nog in Singapore gebaggerd wordt en met welk zand. Volgens de financieel directeur, Jan Suykens, wordt er in samenspraak met de opdrachtgever naar een (tijdelijk) alternatief gezocht voor het Indonesische zand.

In Indonesië liggen zeven baggerschepen aan de ketting. Het gaat om Belgische schepen (drie), Japanse, Koreaanse en Russische. De Nederlanders ontsprongen de dans maar de werken liggen natuurlijk voor iedereen stil.


Solvus
Terwijl de bagger geen winststijging zal boeken, zal de winstdaling bij Solvus groter zijn dan aanvankelijk aangenomen. Solvus, voor 41,24 procent van AvH, maakte enkele weken geleden al een update bekend die al rekening houdt met de slechte cijfers van dochter Bureau van Dijk. Solvus (honderd procent) boekte in 2001 nog 43,9 miljoen euro nettowinst en een bedrijfswinst van 93,6 miljoen euro. De bedrijfswinst zou op jaarbasis met 40 tot 45 procent zakken.

De ontnuchtering van de eerste jaarhelft was de portefeuille durfkapitaal die een negatieve bijdrage leverde van 13,6 miljoen euro. Daarin zaten tien miljoen euro operationele en uitzonderlijke verliezen en drie miljoen euro voorzieningen. Verwacht wordt dat er in de tweede jaarhelft niet opnieuw provisies en uitzonderlijke verliezen zijn. Of er uitzonderlijke inkomsten zullen zijn door de verkoop van deelnemingen, is onzeker. ,,Als we volgend jaar een betere deal kunnen doen dan nu, dan doen we het liever volgend jaar'', zei Suykens.

In de financiële poot zou Finaxis de winst op peil houden, maar is er bij Bank Delen een lichte daling. ,,2002 is voor AvH niet goed, maar als de financiële markten en de economie aantrekken, zullen we daar onmiddellijk voordeel uit halen'', stelt Suykens. Voor het zover is, zal AvH in maart een zeer slecht cijfer over 2002 publiceren tegenover de 91,9 miljoen euro winst in 2001.