BRUSSEL -- De omvorming van de klusjesdienst voor werklozen (het PWA) in Vilvoorde tot een streekwinkel, is niet zo nieuw als de SP.A-schepen Hans Bonte laat uitschijnen. Dat zegt Flor Orij, de PWA-voorzitter van Alken.

Orij staat al zes jaar aan het hoofd van de klusjesdienst voor werklozen in Alken. Hij betwist dat het Vilvoordse project van de streekwinkel een primeur voor het land is (DS 20 november). In Alken is uit het PWA een tewerkstellingsproject met vijftien volwaardige jobs gegroeid. In deze werkwinkel, gehuisvest in het lokale bedrijvencentrum, kunnen werknemers van andere bedrijven diensten aankopen, net als in Vilvoorde

Het Alkense project bestaat al een jaar, zegt Orij. ,,We staan dus veel verder dan de plannen van Vilvoorde.'' Overigens vindt Orij elk gelijkaardig initiatief een ,,boeiende en noodzakelijke'' aanvulling op de klassieke PWA's en een alternatief voor de ,,industriële en tertiaire werkgelegenheid''.