BRUSSEL -- Guy Quaden, de gouverneur van de NBB, maakte zich gisteren boos over ,,die consultants die een minderheid van de minderheid bij de NBB vertegenwoordigden''. Hij bleef erbij dat de NBB geen instelling is als een andere.

Met de term ,,consultants'' doelde Quaden op het adviesbureau Deminor dat minderheidsaandeelhouders bijstaat. Die ,,consultants'' hebben twee procedures aangespannen tegen de NBB. In juli een procedure voor de Brusselse handelsrechtbank en sinds kort een bij het Arbitragehof.

De redenering van de eerste procedure is dat de NBB haar emissierecht kwijt is door de komst van de ECB en de euro, en dat conform haar statuten de reserves moeten uitgekeerd worden. Quaden betwistte gisteren die redenering en zei dat de centrale banken uit de eurozone samen met de ECB het emissierecht hebben. ,,Te gek wat die consultants ervan maken. Une histoire de fous. ''

Deminor wil daarnaast via het Arbitragehof de vernietiging bekomen van de wet op het financieel toezicht omdat die wet de onteigening van de privé-aandeelhouders van de NBB zou betekenen. Ook dit betwistte Quaden. De deviezen- en goudreserves van de NBB (zo'n 15 miljard euro) zijn al altijd eigendom van de overheid en vormen de dekking van de uitgifte van biljetten. Beide zijn met elkaar verbonden, zei de gouverneur.

Dat de NBB dure Amerikaanse advocaten onder de arm heeft genomen, betwistte Quaden ook al. Het gaat om de Brusselse advocaat Pierre Van Ommeslaghe en om Jan Meyers. Meyers werkt voor een Amerikaans kantoor (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) maar is al jarenlang de advocaat van de Belgische overheid.