BRUSSEL -- De Nationale Bank van België (NBB) heeft gisteren als laatste belangrijke conjunctuurvoorspeller de groei voor dit jaar neerwaarts bijgesteld met 0,3 procent tot 0,7 procent. De regering mikt voor komend jaar op 2 procent, wat veronderstelt dat de economie fors aantrekt.

Guy Quaden, gouverneur van de NBB, zei gisteren dat de inschatting van de overheid, een groei met 2 procent, hem ,,plausibel'' lijkt. Quaden gaf wel toe dat dit puur mathematisch betekent dat het herstel versnelt. Tegen eind 2003 moet de reële groei een eind boven de 2 procent liggen om op jaarbasis het zwakkere jaarbegin te compenseren.

Economen schatten dat de Belgische economie vandaag aan een ritme van 1 tot 1,5 procent groeit. Quaden gaat ervan uit dat, dankzij het economisch herstel, dit eind dit jaar 1,7 procent is. ,,Om over heel 2003 van 2 procent te kunnen spreken, moet het herstel nog versnellen'', zei hij. ,,Dat lijkt me plausibel.''

Niet alle economen zijn het daarmee eens. Volgens sommigen is het een kwestie van ingesteldheid: men hoopt op 2 procent groei maar de vrees is dat het slechts 1,5 procent wordt. Om de economische actoren niet te ontmoedigen, houdt men het somberder scenario voor zichzelf.

Quaden bespeurde gisteren alvast herstel bij de conjunctuurbarometer. De daling van de afgelopen maanden is in november omgebogen in een lichte stijging. De -8,1 van oktober werd een -6,3 in november of een verbetering van 1,8 punten. Volgens Quaden is het wel te vroeg om van een ,,definitief herstel'' te spreken.

Bovendien verbeterde vooral de brutocurve van de handel (plus 5,1 punten) terwijl de bouw nog een lichte daling kende en de verwerkende nijverheid met anderhalf punt verbeterde. Volatiliteit is typisch voor de handelscurve.

Aan de cijfers van het Planbureau (2,6 procent groei in 2003) maken economen al geen woorden meer vuil. Ook Quaden stond er gisteren niet bij stil. In verband met het begrotingstekort van dit jaar, zei hij wel dat het moeilijk is te zeggen of het nu een overschot wordt van 0,1 procent, een evenwicht of een licht tekort van 0,1 procent. In 2001 was er nog een overschot van 0,4 procent van het bbp.

,,De Europese Commissie gaat uit van een licht tekort terwijl wij het op 0,0 procent houden. Niemand kan vandaag zeggen wie gelijk zal hebben'', zei Quaden.

De NBB herzag gisteren als laatste belangrijke instelling haar groeiprognoses voor dit jaar. In juni ging de bank nog uit van een groei van 1 procent in 2002. Gisteren deed de NBB er 0,3 procent af tot 0,7 procent. Ook de Oeso en de Europese Commissie pasten recent hun voorspellingen aan.

De consumenten blijven consumeren, maar de bedrijven investeren naar verwachting 5 procent minder. Daar waar in juni nog gemikt werd op een groei van de werkgelegenheid, wordt het nu een lichte daling van 0,1 procent of een gemiddeld verlies van 4.000 banen.

De inflatie in België zou dit jaar uitkomen op 1,5 procent tegenover de 2,4 procent vorig jaar. 0,3 procent van de daling is te danken aan de afschaffing van het kijk- en luistergeld in Vlaanderen en Brussel. Komend jaar zou de inflatie beperkt blijven tot 1,4 procent.

Quaden meent dat bij de loononderhandelingen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) gedeeltelijk rekening moet houden met de ontsporing van de loonkosten de afgelopen jaren. Hij riep op tot een loonmatiging. ,,Geen loonstop.''