DE COULISSEN VAN DE OPERA. Berlijnse opera in financiële en andere problemen


Uit de enquête over het voorbije operajaar die het vaktijdschrift Opernwelt hield, kwam naar voor dat er veel kritiek is op de situatie van opera in Berlijn. Vooral de Deutsche Oper Berlin, waar de componist Udo Zimmermann de plak zwaait, kwam zwaar onder vuur te liggen. En kijk, nu heeft de Berlijnse schepen van Cultuur de bevindingen van Opernwelt aangegrepen om Zimmermann te ontslaan.

Volgens de hoofdredacteur van het blad is dat een verkeerde conclusie. De beleidsverantwoordelijken voor cultuur in Berlijn hebben in zijn ogen minstens evenveel schuld aan de miserabele situatie van ...