De schoonheid van lege kerken

Monumentenzorg maakt inventaris van waardevolle architectuur


LEUVEN -- Ons land staat vol kerken. Een groot deel daarvan werd in de negentiende eeuw gebouwd en is aan restauratie toe. Het is vooral voor de steden een zware last en de forse daling van de kerkpraktijk doet vragen rijzen over het nut van dure werken in gebouwen die steeds minder gebruikt worden. Een nieuw onderzoek brengt dat immense gebouwenpark in kaart en bakent er de waardevolle architectuur in af.

IN de negentiende eeuw steeg het aantal kerken spectaculair. De bevolkingsgroei, de economische vooruitgang en het katholieke reveil werkten dat in de hand. De kerken werden gebouwd in uiteenlopende ...