,,Niemand heeft situatie onder controle''

INTERVIEW. Korpschef Antwerpse politie Luc Lamine ergert zich aan AEL-patrouilles


BRUSSEL -- Op vraag van de politievakbonden en de politieke fracties in de Antwerpse gemeenteraad laat de Antwerpse burgemeester Leona Detiège onderzoeken of de AEL-patrouilles een inbreuk zijn op de wet op de privémilities. Ondertussen is de Antwerpse politiecommissaris Luc Lamine erg ongerust.

De Arabische Europese Liga (AEL) patrouilleert door de stad om de politie in het oog te houden. De korpschef van de Antwerpse politie Luc Lamine is de idee niet bepaald genegen.Lamine: ,,Heel Antwerpen ...