Minister van Financiën Didier Reynders pleit op Europees niveau voor een verlenging van het btw-tarief van 6 procent voor renovatie van woningen. De minister pleit ook voor een uitbreiding van de maatregel tot schoolgebouwen en de gebouwen van de verschillende overheden. Momenteel is de maatregel enkel voor de privésector van toepassing.

Reynders reageert daarmee in naam van de federale regering op de Vlaamse kmo-bouwfederatie Nacebo, die vreest dat het stopzetten van het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor werken aan woningen het verlies van 7.000 banen in de bouwsector zou betekenen.

De minister herinnert eraan dat het btw-tarief van 6 procent voor woningen van meer dan vijf jaar oud momenteel nog altijd geldt. Dat tarief werd in de periode 1999-2003 verlaagd tot 6 procent. Begin dit jaar werd het voor een jaar verlengd. Tegen het einde van het jaar moet de Europese raad zich uitspreken over een nieuwe verlenging van de maatregel, aldus Reynders.